1183 Budapest, Vajk utca 16-20. | OM: 035126 | Intézményvezető: Somogyvári Beatrix

Iskolánkról PDF  | Nyomtatás |  E-mail
2007. április 03. kedd, 00:16

Az intézmény egy 12.500 m2-es telekkel és szép zöldfelületekkel körülvett kétszintes épület.

Az építményben 16 osztályterem, valamint összevont könyvtár - fizika-kémia előadó, technika tanterem, korszerű, Internet-hozzáférést biztosító számítástechnika szaktanterem, a fejlesztő foglalkozásokhoz kialakított hangulatos „kuckó” is található. Továbbá tágas, 560 m2-es tornaterem, sportudvar, és 60 tanulót befogadó ebédlő, orvosi szoba áll diákjaink rendelkezésére. Az iskolai napközis csoportok levegőzésére szolgáló ligetes kert  játszóvárral, és a délelőtti szünetek idején használt viacolor burkolatú udvar egyaránt alkalmas sportolásra, játékra, a mindennapos testedzés megvalósítására, és különböző szabadtéri események rendezésére.

Néhány szertár- és tárolóhelyiség mellett egy mini rádióstúdió is  működik alkalomszerűen, ami megkönnyíti az iskola tanulóinak és dolgozóinak tájékoztatását. (A stúdió általános használata mellett évente ötször szintén az audioeszközök segítségével emlékezünk meg közösen a legfontosabb történelmi évfordulókról.)

Intézményünkben nyolc évfolyamon 16 osztály működik. Tanulóink száma 330-360 fő között változik. A pedagógusok száma 30 fő. A technikai személyzet 10 fős.

A választható idegen nyelv az angol, amelyet a legtöbb évfolyamon csoportbontásban  sajátíthatnak el a tanulók.

Iskolánkban szakkörök és egyéb szabadidős foglalkozások egészítik ki az oktató-nevelő munkát; sportkörök (kosárlabda, röplabda), külső óraadók, szakedzők által tartott foglalkozások (gyógytestnevelés, labdarúgás, karate, ritmikus gimnasztika, sakk, szivacskézilabda, kézilabda), számítástechnika szakkör, énekkar, zenei előkészítő, színjátszó kör, dráma szakkör, néptánc. Tanulóink heti rendszerességgel részesülhetnek római katolikus illetve református hitoktatásban. Nehezebben haladó diákjaink számára heti rendszerességgel tanáraik szaktárgyi korrepetálást tartanak, de az intézményben főállású fejlesztőpedagógus is tevékenykedik.

Az évente megrendezésre kerülő házi tanulmányi versenyek mellett évtizedeken keresztül színvonalas eseménynek számított a magyar kultúra napjához  kötődő Kultúrfesztivál, amelyet 2013-tól új időpontban, a költészet napjához igazítva, Kultúrgála néven rendezünk meg. További szereplési lehetőséget kínálnak diákjaink számára különböző színjátszó fesztiválok. Karácsonyi előadásaink iránt, most már évek óta, állandó az érdeklődés az iskola falain kívül is.

Évről évre ismétlődő programjaink közül kiemelkednek a különböző iskolanapi rendezvények, a farsangi bálok, az ásványkiállítás, a színházi előadások, a katonai hagyományőrző bemutatók.

Iskolánkban az elmúlt években több alkalommal kerületi történelmi vetélkedőt, felolvasó versenyt, komplex magyar versenyt, népdaléneklő versenyt, angol nyelvi versenyt rendeztünk. A természettudományi tanulmányi versenyek közül a Hermann Ottó nevét viselő természetismereti, a Hevesy Györgyről elnevezett kémia, a matematika, valamint a fizika szaktárgyi megmérettetésnek adtunk otthont. A kerületi Diák Olimpia programjából a röplabdások küzdelmeinek lebonyolítása számít hagyományos feladatunknak.

A résztvevő diákok, az őket kísérő szülők és pedagógusok elismeréssel nyilatkoztak a versenyek kiemelkedő színvonaláról, a rendezés magas szintű pontosságáról és az otthonos környezetről.

A tanévek végén autóbuszos jutalomkiránduláson vehetnek részt azok a tanulók, akik kimagasló teljesítményt nyújtottak az adott tanév versenyein, illetve példaadó közösségi munkát végeznek. Örömteli, hogy évről évre növekvő létszámú csoportból kell a busz utasait kiválasztanunk.
1989-ben kezdte meg működését diákönkormányzatunk. 1991-ben jött létre a Vajk-sziget Társadalmi Alapítvány.

Az általános iskolát befejező tanulóink – akik a választott középiskolában általában eredményesen folytatják tanulmányaikat - szívesen járnak vissza hozzánk.

Módosítás dátuma: 2013. február 25. hétfő, 18:03