1183 Budapest, Vajk utca 16-20. | OM: 035126 | Intézményvezető: Somogyvári Beatrix

Könyvtári számítógép-használati szabályzat PDF  | Nyomtatás |  E-mail
2014. április 21. hétfő, 16:58

1. A tanulók részére biztosított három számítógép a könyvtár nyitva tartási idejében, a könyvtáros felügyelete mellett használható. A gépeket csak az intézménnyel jogviszonyban álló diákok, valamint az iskola felnőtt dolgozói vehetik igénybe.

2. A számítógépek használatának intézményi célja az oktatás-nevelés támogatása, ezért aki tanulmányaihoz veszi igénybe a gépet, a használat során előnyt élvez.

3. A gépeket mindenki csak „Tanulóként” belépve használhatja. A gépeken folytatott tevékenységeket a rendszergazda naplózza.

4. A géphasználati idő 20 perc, ha nincs várakozó olvasó, ez az időtartam a könyvtáros jóváhagyásával meghosszabítható.

5. Egy munkaállomáshoz egyszerre legfeljebb két tanuló ülhet le. Ennek megfelelően a tankönyvtárban egyidejűleg összesen hat tanuló tartózkodhat.

6. Az internethasználat során be kell tartani a Netikett (http://www.mlbe.hu/netikett.htm) előírásait!

7. A számítógépekre nem tölthető le nagyméretű állomány. Tilos a közízlést és a személyiségi jogokat sértő, szélsőséges nézeteket képviselő weblapok megtekintése, haszonszerzésre irányuló tevékenységre, szoftverek illegális használatára.

8. A számítógépekre idegen programot letölteni, a hardver és szoftver beállításokat módosítani, a telepített operációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni tilos.

9. Tilos a közösségi oldalak (iwiw, facebook, stb.) látogatása.

10. Multimédiás anyagok meghallgatására saját fülhallgatóval van lehetőség, a többi könyvtárlátogató zavarása nélkül.

11. A könyvtárban nyomtatásra nincs lehetőség.

12. Adatmentéshez csak vírusellenőrzött adathordozók használhatók. A gépre mentett adatokhoz mások is hozzáférhetnek, emiatt adatvesztésért nem vállalunk felelősséget.

13. A könyvtárban található elektromos csatlakozásokhoz, vezetékekhez, a gép kábeleihez nyúlni, a gépek burkolatát kinyitni, eltávolítani tilos és súlyos fegyelmi vétségnek minősül.

14. A használat alatt észlelt bármilyen rendellenes működést, sérülést, rongálást azonnal jelenteni kell a könyvtárosnak. A szándékosan elkövetett károkozásért az iskola szabályozásának megfelelően, teljes anyagi kártérítés terheli a tanulót.

15. A könyvtáros gépét mint kizárólagosan tanári használatra fenntartott gépet a tanulók nem használhatják.

Módosítás dátuma: 2014. április 21. hétfő, 17:10