A tankönyvellátás helyi rendje a 2017-2018-as tanévre - MÓDOSÍTVA | Nyomtatás |
2017. május 30. kedd, 10:07

Jogszabályi háttér

 

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;
 • 20/2012. EMMI rendelet;
 • A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény;
 • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről;
 • Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendeletmódosításáról Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak az alábbi tanulók:
  1. az 1.2.3.4.5. évfolyamos tanulók;
  2. akiknek szülei normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be.Ingyenes tankönyvellátás

 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak az alábbi tanulók:
 • A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is.

 

Az Országgyűlés - az alaprendelés leadása után - elfogadta a T/15427-es törvényjavaslatot:5. A Kvtv. 7. melléklet III. pont 1. alpont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


(1. A 40. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fenntartó)


„a) az Nkt. szerinti ingyenes tankönyvek biztosítása érdekében nappali rendszerű iskola, a nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai feladatot ellátó iskola


aa) első – negyedik évfolyamán 2017. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 9.000 forint/fő/év,


ab) ötödik, hatodik és nyolcadik évfolyamán 2017. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 12.000 forint/fő/év,


ac) hetedik évfolyamán 2017. október 1-jén a tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 15.000 forint/fő/év,


ad) kilencedik évfolyamán 2017. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 20.000 forint/fő/év, „9. A Kvtv. 7. melléklet III. pont 1. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


(1. A 40. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fenntartó)


„b) az a) pont szerinti tanulók kivételével, a középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű iskolai oktatásban és jogszabályban meghatározott normatív kedvezményekben részesülő tanulók 2017. október 1-jei létszáma alapján 12.000 forint/fő/év”


(összegű támogatásra jogosult.)A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a tankönyvrendelési felületén központilag állítja át az érintett évfolyamokon valamennyi diák státuszát térítésmentesre.


Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk
 • tankönyvkölcsönzéssel,
 • használt tankönyv biztosításával,
 • az állami normatíva felhasználásával oldja meg.

A tankönyveket a tanulók, illetve a gondviselők várhatóan augusztus végén, illetve az első iskolai munkahéten vehetik át.
A könyvcsomagok átvételekor az átvevő nyilatkozik arról, hogy a könyvtáriként jelölt könyveket a tanév végén (2018. június 10-ig) visszaadja. A megrongálódott, elveszett könyvek árát meg kell téríteni.
A könyvtári tankönyvekbe az iskola bélyegzője kerül, valamint a címoldalon feltüntetjük az adott tanévben a könyvet használó diák nevét is.
Ebben az évben a tankönyvátadás iskolai szintű lesz, így előre elkészített tanulói csomagok nem lesznek.

A tankönyvek átvételének időpontjáról és módjáról az iskola honlapján (www.vajk-sziget.hu) adunk majd tájékoztatást.


A tankönyvellátásért felelős személy: Mári Sándor, iskolai könyvtáros.
Módosítás dátuma: 2017. augusztus 31. csütörtök, 08:26