1183 Budapest, Vajk utca 16-20. | OM: 035126 | Intézményvezető: Somogyvári Beatrix

Tankönyv
Tankönyvcsomagok 2017-2018 PDF  | Nyomtatás |  E-mail
2017. május 30. kedd, 10:23

A változtatás jogát fenntartjuk!

 

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is.


A tankönyvek augusztusban érkeznek az iskolába; kiosztásuk időpontjáról később tudunk felvilágosítást adni.

Kérjük, kérdéseikkel forduljanak közvetlenül a tankönyvfelelőshöz, Mári Sándorhoz a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen!

 

 

1. a

 

Első évfolyamon a tanulók ingyenes könyvcsomagot kapnak. Ezen az évfolyamon egyetlen kiadványt sem kell visszaadni!

 

 

1.b

 

Első évfolyamon a tanulók ingyenes könyvcsomagot kapnak. Ezen az évfolyamon egyetlen kiadványt sem kell visszaadni!

 


2. a

 

Második évfolyamon a tanulók ingyenes könyvcsomagot kapnak. Ezen az évfolyamon egyetlen kiadványt sem kell visszaadni!


 

2. b

 

Második évfolyamon a tanulók ingyenes könyvcsomagot kapnak. Ezen az évfolyamon egyetlen kiadványt sem kell visszaadni!3. évfolyam

 

Harmadik évfolyamon a tanulók ingyenes könyvcsomagot kapnak. A csomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:

 • Int. olvasókönyv 3.
 • Környezetünk atlasza 3-6. o.
 • Az én világom erkölcstan tankönyv 3.o. / hittan tk.
 • Harmadik daloskönyvem
 • Happy House tk.

A kiadványok egy része használt, könyvtári példányként került a gyerekekhez.

 

4. évfolyam

 

Negyedik évfolyamon a tanulók ingyenes könyvcsomagot kapnak. A csomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:

 • Negyedik daloskönyvem
 • Int. olvasókönyv 4.
 • Az én világom erkölcstan tankönyv / hittan tk.
 • Happy Street 2. tk.

A kiadványok egy része használt, könyvtári példányként került a gyerekekhez.

 

5. évfolyam

Ötödik évfolyamon az ingyenes könyvcsomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:

 

 • Matematika tk. 5.o.
 • Sokszínű irodalom tk. 5.
 • Sokszínű magyar nyelv tk. 5.o.
 • Történelem 5. tk.
 • Ének-zene tankönyv 5.o.
 • Természetismeret 5. tk.
 • Technika, életvitel és gyakorlat
 • A képzelet világa tk.
 • Erkölcstan/hittan tk.
 • Project 2 Third Edition tk.

 

6. évfolyam

Hatodik évfolyamon az ingyenes könyvcsomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:

 

 • Matematika tk. 6.o.
 • Sokszínű irodalom tk. 6.
 • Sokszínű magyar nyelv tk. 6.o.
 • Történelem tk. 6.
 • Ének-zene tankönyv 6.o.
 • Természetismeret tk. 6.
 • Technika, életvitel és gyakorlat
 • A képzelet világa tk. 6.
 • Erkölcstan/hittan tk. 6.
 • Project 3 Third Edition tk.
 • Hon- és népismeret tk.
 • Informatika tk. 6. (nem mindenki vette át)

 

7. évfolyam

Hetedik évfolyamon az ingyenes könyvcsomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:

 

 • Matematika tk. 7.o.
 • Sokszínű irodalom tk. 7. + kiegészítő kötet
 • Sokszínű magyar nyelv tk. 7.o.
 • Történelem tk. 7.
 • Ének-zene tankönyv 7.o.
 • Földrajz tk. 7. + kiegészítő kötet
 • Biológia tk. 7. + kiegészítő kötet
 • Kémia tk. 7. + kiegészítő kötet
 • Fizika tk. 7.
 • Technika, életvitel és gyakorlat 7.
 • A képzelet világa tk. 7.
 • Erkölcstan/hittan tk.
 • Project 4 Third Edition tk.

 

8. évfolyam

Hetedik évfolyamon az ingyenes könyvcsomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:

 

 • Matematika tk. 8.o.
 • Sokszínű irodalom tk. 8. + kiegészítő kötet
 • Sokszínű magyar nyelv tk. 8.o.
 • Történelem tk. 8.
 • Ének-zene tankönyv 8.o.
 • Földrajz tk. 8. + kiegészítő kötet
 • Biológia tk. 8. + kiegészítő kötet
 • Kémia tk. 8. + kiegészítő kötet
 • Fizika tk. 8.
 • Technika, életvitel és gyakorlat 8.
 • A képzelet világa tk. 8.
 • Erkölcstan/hittan tk.
 • Project 5 Third Edition tk.
 • Jól felkészültem-e?

 

Módosítás dátuma: 2018. június 13. szerda, 12:05
 
A tankönyvellátás helyi rendje a 2017-2018-as tanévre - MÓDOSÍTVA PDF  | Nyomtatás |  E-mail
2017. május 30. kedd, 10:07

Jogszabályi háttér

 

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;
 • 20/2012. EMMI rendelet;
 • A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény;
 • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről;
 • Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendeletmódosításáról Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak az alábbi tanulók:
  1. az 1.2.3.4.5. évfolyamos tanulók;
  2. akiknek szülei normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be.Ingyenes tankönyvellátás

 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak az alábbi tanulók:
 • A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is.

 

Az Országgyűlés - az alaprendelés leadása után - elfogadta a T/15427-es törvényjavaslatot:5. A Kvtv. 7. melléklet III. pont 1. alpont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


(1. A 40. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fenntartó)


„a) az Nkt. szerinti ingyenes tankönyvek biztosítása érdekében nappali rendszerű iskola, a nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai feladatot ellátó iskola


aa) első – negyedik évfolyamán 2017. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 9.000 forint/fő/év,


ab) ötödik, hatodik és nyolcadik évfolyamán 2017. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 12.000 forint/fő/év,


ac) hetedik évfolyamán 2017. október 1-jén a tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 15.000 forint/fő/év,


ad) kilencedik évfolyamán 2017. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 20.000 forint/fő/év, „9. A Kvtv. 7. melléklet III. pont 1. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


(1. A 40. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fenntartó)


„b) az a) pont szerinti tanulók kivételével, a középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű iskolai oktatásban és jogszabályban meghatározott normatív kedvezményekben részesülő tanulók 2017. október 1-jei létszáma alapján 12.000 forint/fő/év”


(összegű támogatásra jogosult.)A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a tankönyvrendelési felületén központilag állítja át az érintett évfolyamokon valamennyi diák státuszát térítésmentesre.


Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk
 • tankönyvkölcsönzéssel,
 • használt tankönyv biztosításával,
 • az állami normatíva felhasználásával oldja meg.

A tankönyveket a tanulók, illetve a gondviselők várhatóan augusztus végén, illetve az első iskolai munkahéten vehetik át.
A könyvcsomagok átvételekor az átvevő nyilatkozik arról, hogy a könyvtáriként jelölt könyveket a tanév végén (2018. június 10-ig) visszaadja. A megrongálódott, elveszett könyvek árát meg kell téríteni.
A könyvtári tankönyvekbe az iskola bélyegzője kerül, valamint a címoldalon feltüntetjük az adott tanévben a könyvet használó diák nevét is.
Ebben az évben a tankönyvátadás iskolai szintű lesz, így előre elkészített tanulói csomagok nem lesznek.

A tankönyvek átvételének időpontjáról és módjáról az iskola honlapján (www.vajk-sziget.hu) adunk majd tájékoztatást.


A tankönyvellátásért felelős személy: Mári Sándor, iskolai könyvtáros.
Módosítás dátuma: 2017. augusztus 31. csütörtök, 08:26
 
Tankönyvcsomagok, tudnivalók - 2016/2017 PDF  | Nyomtatás |  E-mail
2016. június 22. szerda, 07:39

Idén is több ún. kiadói csomagot rendeltünk, amelyek révén egyes kiadványokhoz ingyenesen vagy a listaárnál kedvezőbb áron juthatunk hozzá. A változtatás jogát fenntartjuk!

 

A tankönyvek augusztusban érkeznek az iskolába; kiosztásuk időpontjáról később tudunk felvilágosítást adni. A rendelés módosítására június 26-ig tudunk lehetőséget biztosítani.

Kérjük, kérdéseikkel forduljanak közvetlenül a tankönyvfelelőshöz, Mári Sándorhoz a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen!

Figyelem! A tankönyvrendelés folyamata - leszámítva a kiadói rendelésket - nyomon követhető a https://szuloifelulet.kello.hu/ című internetes oldalon. (Belépéskor a település és az iskola nevét, valamint a tanuló oktatási azonosítóját kell megadni.) Ezen a portálon keresztül akár a bankkártyás fizetésre is van lehetőség!

 

 

 

-.

1. a

 

Első évfolyamon a tanulók ingyenes könyvcsomagot kapnak. A csomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:

 • Első olvasókönyvem
 • Első daloskönyvem
 • Az én világom (erkölcstan) / hittan tankönyv

A kiadványok egy része használt, könyvtári példányként került a gyerekekhez.

 

1.b

 

Első évfolyamon a tanulók ingyenes könyvcsomagot kapnak. A csomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:

 • Első olvasókönyvem
 • Első daloskönyvem
 • Az én világom (erkölcstan) / hittan tankönyv

A kiadványok egy része használt, könyvtári példányként került a gyerekekhez.

 

2. évfolyam

 

Második évfolyamon a tanulók ingyenes könyvcsomagot kapnak. A csomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:

 • Erkölcstan 2. / hittan tk.
 • Olvasókönyv 2/1.
 • Olvasókönyv 2/2.
 • Környezetismeret 2/1.
 • Környezetismeret 2/2.
 • Második daloskönyvem

A kiadványok egy része használt, könyvtári példányként került a gyerekekhez.

 

3. évfolyam

 

Harmadik évfolyamon a tanulók ingyenes könyvcsomagot kapnak. A csomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:

 • Int. olvasókönyv 3.
 • Környezetünk atlasza 3-6. o.
 • Az én világom erkölcstan tankönyv 3.o. / hittan tk.
 • Harmadik daloskönyvem
 • Happy House tk.
 • Környezetismeret tk.

A kiadványok egy része használt, könyvtári példányként került a gyerekekhez.

 

4. évfolyam

 

Negyedik évfolyamon a tanulók ingyenes könyvcsomagot kapnak. A csomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:

 • Negyedik daloskönyvem
 • Hétszínvilág olvasókönyv 4.
 • Az én világom erkölcstan tankönyv
 • Földrajzi atlasz általános iskolásoknak
 • Happy Street 2. tk.

A kiadványok egy része használt, könyvtári példányként került a gyerekekhez.

 

5. évfolyam

Ötödik évfolyamon az ingyenes könyvcsomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:

 

 • Matematika tk. 5.o.
 • Sokszínű irodalom tk. 5.
 • Sokszínű magyar nyelv tk. 5.o.
 • Történelem 5. tk.
 • Ének-zene tankönyv 5.o.
 • Természetismeret 5. tk.
 • Technika, életvitel és gyakorlat
 • Történelmi atlasz
 • A képzelet világa tk.
 • Erkölcstan/hittan tk.
 • Project 2 Third Edition tk.

 

 

A Matematika tk. 5.o. (MS-2305U), a Történelem 5. tk. (MS-2655U), a Technika, életvitel és gyakorlat tk. (NT-11548/T), Project 2 Third Edition tk. (OX-4763059), valamint A képzelet világa tk. (AP-052203) többnyire használt, könyvtári példányként került az ingyenes csomagba. Ezekből a taneszközből szűkösek a  készleteink, szívesen fogadunk felajánlásokat.

 

6. évfolyam

Hatodik évfolyamon az ingyenes könyvcsomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:

 

 • Matematika tk. 6.o.
 • Informatika 6.o.
 • Sokszínű irodalom tk. 6.
 • Sokszínű magyar nyelv tk. 6.o.
 • Ének-zene tankönyv 6.o.
 • Technika, életvitel és gyakorlat 6.o.
 • A képzelet világa tk. 6.o.
 • Erkölcstan/Hittan tk.
 • Project 3 Third Edition tk.
 • Hon- és népismeret tk. 5.

 

A Történelem 6. tk. (MS-2656U), a Technika, életvitel és gyakorlat tk. (NT-11648), valamint A képzelet világa tk. (AP-062204) többnyire használt, könyvtári példányként került az ingyenes csomagba. Ezekből a taneszközből szűkösek a  készleteink, szívesen fogadunk felajánlásokat.

A külön rendelt Sokszínű magyar irodalom tk. és munkafüzet beszerzése folyamatban van. (Ez a tétel a Könyvtárellátó tankönyves számláján nem szerepel!)

 

7. évfolyam

 

Hetedik évfolyamon az ingyenes könyvcsomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:

 

 • Matematika tk. 7.o.
 • Földrajz 7. tk.
 • Biológia 7. tk.
 • Sokszínű magyar nyelv tk. 7.o.
 • Sokszínű irodalom tk. 7.o.
 • Ének-zene tankönyv 7.o.
 • Technika tk.  7.o.
 • A képzelet világa tk. 7.o.
 • Erkölcstan/Hittan tk.
 • Project 4 Third Edition tk.
 • Fizika 7.o.
 • Kémia 7.o.
 • Történelem 7.o.

 

A képzelet világa tk. 7.o. (AP-072203), a Project 4 tk. (OX-4763158), valamint a technika könyv többnyire használt, könyvtári példányként került az ingyenes csomagba. Ezekből a taneszközből szűkösek a  készleteink, szívesen fogadunk felajánlásokat.

 

8. évfolyam

Nyolcadik évfolyamon az ingyenes könyvcsomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:

 

 • Történelem tk. 8.o.
 • Földrajz tk. 8.o.
 • Biológia 7. tk.
 • Sokszínű irodalom tk. 8.o.
 • Sokszínű magyar nyelv tk. 8.o.
 • Nyolcadik daloskönyvem
 • Technika és életvitel tk.  8.o.
 • A képzelet világa tk. 8.o.
 • Erkölcstan/Hittan tk.
 • Project 4/5 Third Edition tk.
 • Kémia tk. 8.o.
 • Sokszínű matematika tk.
 • Fizika tk.
 • Ének-zene tk.

 

A képzelet világa tk. 8.o. (AP-082202), a Project 4 tk. (OX-4763158), valamint a technika és az ének tankönyv többnyire használt, könyvtári példányként került az ingyenes csomagba. Ezekből a taneszközből szűkösek a készleteink, szívesen fogadunk felajánlásokat.

A külön rendelt kiadványok beszerzése folyamatban van. (Ezek a tételek a Könyvtárellátó tankönyves számláján nem szerepelnek!)

 

 

 

 

 

 

 

1. Változások az előző évi folyamathoz képest

 

 

 

Az állam már az általános iskolák 1., 2., 3. és 4. évfolyamán is átvállalja a tankönyvek költségeit, és térítésmentesen biztosítja a tanulók részére.

Az ingyenes tankönyvre jogosultságot felső tagozaton továbbra is igazolni kell.

Alaprendelésnél mind a NEM fizetős diákok részére történő rendeléseknél (térítésmentes, normatív támogatott, egyéb módon támogatott), mind a könyvtári rendelésekre vonatkozóan megszűnik a visszáru.

A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2016. szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül.

Április 15-én elérhetővé válik az az internetes felület (www.szuloifelulet.kello.hu), amelyen a szülők nyomon követhetik a gyermekükre vonatkozó tankönyvrendelés teljes folyamatát, így ellenőrizhetik a diák(ok) adatait, jóváhagyhatják az iskolai tankönyvrendelést, követhetik a pénzügyi változásokat. (A felület használata nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon.)

A számlák a kiszállított tankönyvek alapján készülnek el. Fizetni online (a szülői felületen), valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban lehet majd. (A KELLO INFOPONTOKON történő fizetési lehetőség megszűnt!). A postahivatalokban elfogadott utalványok listája a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthető meg.

A fizetős diákok számláit a KELLO egyben küldi ki az iskolákba 2016. augusztus 22 – 31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen megtörtént. A befizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelzik.

A számlákkal 1-1 példány egyszerűsített átadás-átvételi dokumentumot is küldenek, melyen az iskola átadja a fizetős diákoknak a könyveket a hozzá tartozó számlával. A dokumentumokon csak alapadatokat kell megadni.

 

 

2. A tankönyvrendelés 2016/2017. évi menetrendje

 

2016. április 1.: a KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre.

2016. április 01 – 29.: a tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés lezárása, fenntartói jóváhagyás.

2016. április 15.: a KELLO megnyitja a szülői felületet.

2016. május 15. – június 30.: a tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket, legkésőbb ekkor kell a fiktív diákokat nevesíteni, fenntartói jóváhagyás.

2016. augusztus 1 - 25.: a KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt könyveket.

2016. augusztus 26. – szeptember 1.: az alaprendelés hiányainak pótlása (az augusztus 25-ig ki nem szállított tankönyvek kiszállítása).

2016. augusztus 22. – szeptember 15.: a pótrendelés leadásának időszaka a rendelési felületen a fenntartó jóváhagyásával,.

2016. szeptember 21 – től: a KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket.

2016. szeptember 16. – 2017. április 30.: évközi rendelés.

Módosítás dátuma: 2016. június 27. hétfő, 11:41
 
Információk a tankönyvosztásról PDF  | Nyomtatás |  E-mail
2014. május 03. szombat, 15:08
2015-2016
 • A 2015/16-os tanévben az előző évekhez képest változott a tankönyvek kiszállítási és fizetési rendje.
 • A tankönyvek nem névre szólóan érkeznek. A tankönyvfelelős állítja össze a csomagokat a tanulók részére.
 • A kiszállítást igazoló bizonylatokat átvételkor kell majd aláírni. (Gyerekek is aláírhatnak!) Ebből egy példány az iskolában marad, a másik példány az átvevőé. (A bizonylatokat a tankönyvosztás után kaptuk meg. A negyedik évfolyam a szülői értekezleten írhatja majd alá a két lapot, a felsőbb évfolyamokét szeptember 4-én a diákokkal hazaküldtük.)
 • Az idei tanévben a KELLO nem küld ki előre díjbekérőt, a tankönyvek kiszállítását követően iskolánként egyben érkezik a fizetős gyermekek csekkben végződő számlája. Azok a tanulók, akik nem jogosultak ingyenes tankönyvre, a könyvek átvételekor vehetik át a csekket is, amit szeptember 15-ig kell befizetni. (Befizetés módjai: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány. A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a Kello-Infopontokon és a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek. A pontos címeket az alábbi linkre kattintva találják: http://webshop.kello.hu. Az utalványok felhasználásáról itt olvashatnak bővebben: http://webshop.kello.hu/utalvanyok-elfogadasa. Az átutalás a következő számlaszámra történhet: 64400068-30107825-11100049.) Ez a szám a  számlán és a csekken is rajta lesz. Átutaláskor a megjegyzés rovatba be kell írni a gyermek nevét, oktatási azonosítóját és a számla sorszámát is! Átutaláskor és a csekken is csak a teljes összeget tudják a szülők befizetni; visszáru esetén novemberben kezdik visszautalni az összegeket)! Az esetleges visszáru értékével csökkentett összeget csak a Kello-pontokon tudnak fizetni, Budapesten az V. ker.,  Honvéd u. 5. szám alatt, a Kódex Könyváruház ügyfélszolgálatán! ) A befizetést nem kell az iskola felé igazolni!

 • 1. 2. és 3. évfolyamon az állam ingyenesen biztosítja a tanulók számára a tankönyveket.
 • Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulókat (4-8. évfolyam) kérjük, hogy amennyiben a nyár folyamán lejárt az igazolásuk, tankönyvosztásra hozzák magukkal az új, érvényes igazolást!Tervezett tankönyvcsomagok, 2015-2016


Idén több ún. kiadói csomagot is rendeltünk, amelynek révén egyes kiadványokhoz ingyenesen vagy a listaárnál kedvezőbb áron juthattunk hozzá.1. évfolyam

Első évfolyamon a tanulók ingyenes könyvcsomagot kaptak. (Kivéve, ha a könyveket a család szerezte be.)
Könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:
 • Környezetismeret I. tankönyv
 • Ábécés olvasókönyv 1/1.
 • Ábécés olvasókönyv 1/2.
 • Első daloskönyvem
 • Az én világom (erkölcstan) / hittan tankönyv


2. évfolyam

Második évfolyamon a tanulók ingyenes könyvcsomagot kaptak. (Kivéve, ha a könyveket a család szerezte be.)
Könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:
 • Erkölcstan 2. / hittan tk.
 • Olvasókönyv 2/1.
 • Olvasókönyv 2/2.
 • A mi világunk 2.
 • Második daloskönyvem
A mi világunk (AP-020912) és a Második daloskönyvem (AP-022003) többnyire használt, könyvtári példányként került a gyerekekhez. Ezekből a taneszközökből szűkösek a  készleteink, szívesen fogadunk felajánlásokat. (Elsősorban feleslegessé vált köteteket.)3. évfolyam

Harmadik évfolyamon a tanulók ingyenes könyvcsomagot kaptak. (Kivéve, ha a könyveket a család szerezte be.)
Könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:
 • Hétszínvirág olvasókönyv 3.
 • Nyelvtan és helyesírás 3. tankönyv
 • Az én világom erkölcstan tankönyv 3.o. / hittan tk.
 • Harmadik daloskönyvem
4. a

4.b

Negyedik évfolyamon az ingyenes könyvcsomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:
 • Negyedik daloskönyvem
 • Hétszínvilág olvasókönyv 4.
 • Project 1 Third Edition tk.
A Project 1 Third Edition (OX-4763004 új) többnyire használt, könyvtári példányként került az ingyenes csomagba. Ebből a taneszközből szűkösek a  készleteink, szívesen fogadunk felajánlásokat. (Elsősorban feleslegessé vált köteteket.)

5. évfolyam

Ötödik évfolyamon az ingyenes könyvcsomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:

 • Matematika tk. 5.o.
 • Sokszínű irodalom tk. 5.
 • Sokszínű magyar nyelv tk. 5.o.
 • Történelem 5. tk.
 • Ének-zene tankönyv 5.o.
 • Természetism. 5. tk.
 • Technika, életvitel és gyakorlat
 • A képzelet világa tk.
 • Erkölcstan/hittan tk.
 • Project 2 Third Edition tk.
A Matematika tk. 5.o. (MS-2305U), a Történelem 5. tk. (MS-2655U), a Technika, életvitel és gyakorlat tk. (NT-11548/T), Project 2 Third Edition tk. (OX-4763059), valamint A képzelet világa tk. (AP-052203) többnyire használt, könyvtári példányként került az ingyenes csomagba. Ezekből a taneszközből szűkösek a  készleteink, szívesen fogadunk felajánlásokat. (Elsősorban feleslegessé vált köteteket.)

Az Oktatásfejlesztési Intézet felajánlásaként minden ötödikes történelmi és földrajzi atlaszt kap ajándékba!


6. évfolyam

Hatodik évfolyamon az ingyenes könyvcsomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:

 • Matematika tk. 6.o.
 • Informatika 6.o.
 • Sokszínű irodalom tk. 6.
 • Sokszínű magyar nyelv tk. 6.o.
 • Ének-zene tankönyv 6.o.
 • Technika, életvitel és gyakorlat 6.o.
 • A képzelet világa tk. 6.o.
 • Erkölcstan/Hittan tk.
 • Project 3 Third Edition tk.
 • Hon- és népismeret tk. 5.
A Történelem 6. tk. (MS-2656U), a Technika, életvitel és gyakorlat tk. (NT-11648), valamint A képzelet világa tk. (AP-062204) többnyire használt, könyvtári példányként került az ingyenes csomagba. Ezekből a taneszközből szűkösek a  készleteink, szívesen fogadunk felajánlásokat. (Elsősorban feleslegessé vált köteteket.)

A Mozaik Kiadó felajánlásaként minden hatodikos ajándékba kapja a történelem és a természetismeret tankönyvet és munkafüzetet.
A külön rendelt Sokszínű magyar irodalom tk. és munkafüzet beszerzése folyamatban van. (Ez a tétel a Könyvtárellátó tankönyves számláján nem szerepel!)7. évfolyam


Hetedik évfolyamon az ingyenes könyvcsomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:

 • Matematika tk. 7.o.
 • Földrajz 7. tk.
 • Biológia 7. tk.
 • Sokszínű magyar nyelv tk. 7.o.
 • Sokszínű irodalom tk. 7.o.
 • Ének-zene tankönyv 7.o.
 • Technika tk.  7.o.
 • A képzelet világa tk. 7.o.
 • Erkölcstan/Hittan tk.
 • Project 4 Third Edition tk.
 • Fizika 7.o.
 • Kémia 7.o.
A képzelet világa tk. 7.o. (AP-072203), a Project 4 tk. (OX-4763158), valamint a technika könyv többnyire használt, könyvtári példányként került az ingyenes csomagba. Ezekből a taneszközből szűkösek a  készleteink, szívesen fogadunk felajánlásokat. (Elsősorban feleslegessé vált köteteket.)

A Mozaik Kiadó felajánlásaként minden hetedikes ajándékba kapja a történelem tankönyvet, munkafüzetet és egy tudásszintmérőt. A matematika munkafüzetet és egy tudásszintmérőt. Kiegészítő tananyagot biológia, földrajz és irodalom tantárgyból.
A külön rendelt kémia tankönyv megérkezett az iskolába. (Ez a tétel a Könyvtárellátó tankönyves számláján nem szerepel!)


8. évfolyam

Nyolcadik évfolyamon az ingyenes könyvcsomagból könyvtári könyvként kezelendő, tehát év végén vissza kell adni:

 • Történelem tk. 8.o.
 • Földrajz tk. 8.o.
 • Biológia 7. tk.
 • Sokszínű irodalom tk. 8.o.
 • Sokszínű magyar nyelv tk. 8.o.
 • Nyolcadik daloskönyvem
 • Technika és életvitel tk.  8.o.
 • A képzelet világa tk. 8.o.
 • Erkölcstan/Hittan tk.
 • Project 4/5 Third Edition tk.
 • Kémia tk. 8.o.
A képzelet világa tk. 8.o. (AP-082202), a Project 4 tk. (OX-4763158), valamint a technika és az ének tankönyv többnyire használt, könyvtári példányként került az ingyenes csomagba. Ezekből a taneszközből szűkösek a készleteink, szívesen fogadunk felajánlásokat. (Elsősorban feleslegessé vált köteteket.)

A Mozaik Kiadó felajánlásaként minden nyolcadikos ajándékba kapja a fizika és matematika tankönyvet és munkafüzetet, valamint a biológia tankönyvet.
A külön rendelt Sokszínű magyar nyelv tk. 8.o. és munkafüzet beszerzése folyamatban van. (Ez a tétel a Könyvtárellátó tankönyves számláján nem szerepel!)
Módosítás dátuma: 2016. március 30. szerda, 07:05